Toshiyuki Morikawa

  • Crayon Shinchan : Dangerous Honeymoon! - The Lost Daddy -
  • Crayon Shinchan : Bakumori Kung Fu Boys! - Ramen Chaos -