Pemulung Menabung 15 Tahun Demi Naik Haji
Pemulung Menabung 15 Tahun Demi Naik Haji

Pemulung Menabung 15 Tahun Demi Naik Haji

Pak Soleh (Unang) dan Ibu Siti (Eksanti) merupakan pasangan suami istri pemulung, ketika sedang memulung dibawah kolong jembatan, tiba-tiba Ibu Dewi (Elsya Syarief) membuang sampah ketempat Pak Soleh dan Ibu Siti sedang memulung. Pak Soleh dan Ibu Siti menasehati Bu Dewi agar tidak membuang sampah sembarangan namun dia malah kembali memarahi Pak Soleh dan Ibu Siti. Mendengar Pak Soleh dan Bu Siti sudah menabung selama 15 tahun untuk naik haji, Bu Dewi marah dan kesal. Bu Dewi membujuk suaminya agar mau pergi naik haji. Bu Dewi dan suaminya adalah seorang pengusaha, mereka gengsi kepada seorang pemulung yang berniat pergi haji, hingga mereka memaksakan diri untuk mendaftarkan naik haji semata-mata tidak karena ingin beribadah.

Sutradara: Asep Khemunink

Pemain: UnangEksantiElsya Syarief

Panduan Sebelum Menonton
Mulai Menonton