Saur Sepuh The Series
Saur Sepuh The Series

Saur Sepuh The Series

Kisah ini dimulai saat Kerajaan Kuntala takhluk oleh pasukan perang Dewangga. Pasukan perang Dewangga merupakan pasukan gabungan enam kerajaan jajahan Kuntala dibawah pimpinan Prabu Brama Kumbara. Enam kerajaan ini adalah kerajaan Madangkara, Niskala, Sanggam, Selimbar, Saptarema dan Salingkuh. Setelah digempur selama tiga hari tiga malam, kerajaan Kuntala akhirnya menyerah kalah. Tumenggung Raksa yang mengangkat dirinya sebagai Raja pasca pengkhianatannya pada Raja Kuntala Rentabala, tewas dalam adu ilmu kesaktian melawan Brama.

Sutradara: Karsono Hadi

Pemain: Fendy PradanaCut MeyriskaAdjie PangestuMeriam BellinaSamuel ZylgwynAnissa AzizaIchal Muhammad

Panduan Sebelum Menonton
Mulai Menonton