Menu
Laporkan Spam Video

Jalan Perniagaan Mukminin dengan Allah

  • 0 Komentar
  • Diterbitkan August 14, 2017
Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang perniagaan yang hakiki, yang tiada kerugiannya, yang tiada bandingnya, dan hanya diperuntukkan bagi orang-orang beriman: Wahai orang-orang yang beriman! Maukah kamu Aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih?. (Yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan ke tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga ‘Adn. Itulah kemenangan yang agung. Dan (ada lagi) karunia yang lain yang kamu sukai (yaitu) pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat (waktunya). Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang mukmin. (Surat Al-Shaff: 10-13).
News
Bagikan ke teman Anda