Lihat ikan salmon yang sedang bermigrasi penuhi sungai yang tidak terjama oleh manusia. Wow Luar Biasa.

Diterbitkan February 17, 2017  |  

0 Comments

    Arrow up